SIKÇA SORULAN SORULAR

Su yalıtımı nasıl yapılır?

su yalıtımında kullanılan malzemelerYağmurdan ve rutubetten nasıl korunabilirsiniz?

Su yalıtımı nedir? Ne işe yarar?

Adım adım su yalıtımı nasıl yapılır?

 Evin içinde hangi odalara su yalıtımı yapmak şart?

 Sudan korumak için ne tür malzemeler sürülebilir?

su yalıtım malzemeleri fiyatları?

Yalnızca dış cephesi için mi su yalıtımına ihtiyaç var?

Bol yağış alan yerlerde oturanlar nasıl bir çatı tercih etmeli?

Ne kadar eğimli olmalı?  

Teraslarda su birikmesine karşı neler yapılabilir?

Sızdırmazlık nasıl sağlanır?

Çatılar hangi malzemelerle kaplanabilir?

çatısız binaların sızdırmazlık nasıl yapılır?

Su sızdıran bir çatı nasıl tamir edilir?

Banyo ve mutfaklar için hangi tür uygulamalar yapılıyor?

Boruların sızdırmazlığı nasıl sağlanıyor?

Duvarlara hangi malzemeler uygulanıyor?

Dış cephe kaplaması suyu dışarıda tutmaya yeter mi?

Sadece dış cephe kaplamaları su yalıtımı için yeterli mi?

Su yalıtımı inşaat aşamasında bitmeli mi?

Hangi malzemeler su yalıtımına yardımcı olur?

 

SU YALITIMI

Suyun yapılar üzerindeki en büyük etkisi bina ömrü ve güvenliğiyle ilgilidir.

 Su yalıtımının yaşamsal önemi. 

 Su Yalıtımı, Yapıyı Korur Suyun yapılara verdiği hasar, özellikle deprem tehdidinin bulunduğu bölgelerde can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturur. Herhangi bir yoldan yapı donatısına sızan su, donarak veya kimyasal tepkimelere girerek donatının özelliğini yitirmesine yol açar. Donatının özelliğini yitirmesi ise dayanım gücüne ve süresine olumsuz etkilerde bulunur. Suyun binalarımızın dayanıklılığına vermiş olduğu zararı genellikle gözle göremeyiz,  ancak sonuçlarıyla karşılaştığımızda fark edebiliriz. Binaların bütün cephelerinde, dış cephede zeminde balkonda teresda, suyun donma yalıtımına karşıda tedbir almak gerekir. su donma yalıtım 

Büyük bir depremde, korozyona uğramış bir binanın ayakta kalması hemen hemen mümkün değildir. Bu nedenle özellikle Türkiye gibi deprem kuşağında bulunan ülkelerde su yalıtımının yaşamsal bir önemi vardır.  

Korozyonun Zararlı Etkileri Genel olarak beton, içine gömülmüş donatı çeliğini korozyona karşı korur. Donatı betona gömülür gömülmez oluşan ince film tabakası çeliğe yapışır ve korozyona karşı dayanım oluşturur. Bu dayanım betonun yüksek alkali ortamına ve elektriksel dirence doğrudan bağlıdır.

Betonun kılcal boşluklarındaki nemde bulunan iyonlar elektriksel iletkenlikte rol oynar. Yüksek elektriksel direnç de dayanıklı beton anlamına gelebilir. Yapılardaki donatı çeliğinin korozyonuna ve bu korozyonun sürmesine neden olan 3 ana etken vardır;  

1) Karbondioksit veya klorun neden olduğu reaksiyonlar sonucu donatı etrafındaki koruyucu pasivasyon tabakasının bozulması,

2) Betonun kılcal gözenekleri içinde dağılmış olan ve elektrolit görevi gören su,

3) Betonun gözeneklerinden içeri giren oksijen. Beton üzerindeki film tabakasını bozarak donatı çeliğinin korozyona uğramasına neden olan şartlardan biri karbonasyondur.

Atmosferdeki karbondioksit ile betondaki çimentonun kimyasal reaksiyona girmesi, betonun büzülmesine, dolayısıyla çatlakların artmasına neden olur. Aynı zamanda betonun pH değerinin düşmesi (normal bir betonun pH değeri 12,5 -13,5 arasındadır ve bu miktar korozyonun oluşmaması için yeterlidir) ara yüzeylerdeki alkaliliğin düşmesine, mevcut koruma tabakasının da bozulmasına neden olur. Koruma tabakasının bozulmasının bir diğer nedeni de klor iyonlarının varlığıdır. 

Sonuç olarak her iki durumda da korozyonunSU YALITIMI başlaması için gerekli şartlar oluşur (pH değerinin 9’un altına düşmesi) ve süreç işlemeye başlar. Ortam şartlarının durumuna göre oluşan bir hızda, donatı yüzeyinde donatı hacminin 2.5 katı büyüklükte demir oksit oluşumları meydana gelir.

Oluşan pas, yetersiz pas payı sorunu da varsa, mevcut betonu çatlatır. Betonun dökülmesiyle beraber donatı açığa çıkar. Havayla temas nedeniyle de korozyon hızındaki artış kaçınılmaz olur. Korozyona bağlı olarak donatı kesitinde oluşan kayıp, donatının başlangıçta tasarlanan hesap değerlerini karşılayamamasına neden olur. Bu da binanın taşıma gücü, dolayısıyla da yapı güvenliği açısından hiç istenmeyen bir durumdur.

Hesap dayanımı 365 MPa olan S420b sınıfı Ø12’lik bir donatı çeliği başlangıçta 41.3 kN yük taşıyabilirken, korozyon kaynaklı donatı kesit kaybının 0.25 mm/yıl olduğu bir kabul sonucunda 5 yılın sonunda 25.9 kN, 15 yıl sonra da 5.8 kN yük taşıyabilir. Bu koşullarda donatı 24 yıl sonunda taşıma kapasitesini tamamen kaybedecektir. 2 Su Yalıtımı Konfor Sağlar Su, bizim için ne kadar vazgeçilmezse bir o kadar da yapılarımız için korunulması zorunlu bir öğedir.

Toprağın nemi ve basınçsız su, yapı elemanı gözeneklerinden geçerek iç ortam yüzeyinde küflenme, siyah leke ve mantar gibi organizmaların oluşmasına neden olur. Bu yüzden iç yüzeyde bulunan ahşap gibi doğal malzemelerin çürümesine, sıvaların kabarıp dökülmesine ve perde duvarlardaki demirlerin paslanmasına neden olarak konforumuzu bozar. Nem ve nemin yol açtığı küf mekânlarda kötü kokuların oluşmasına yol açar. Bu durum ortamda bulunan insanları rahatsız edecektir.

 • Su yalıtımı sayesinde nemin önlenmesi, insan konforu açısından olumsuzluk yaratan bu kötü kokuların yayılma olasılığını da ortadan kaldırır. 

 • Su yalıtımı, suyun odalarımıza damlamasını engelleyerek konforlu yapıların elde edilmesini sağlarken, bakteri, küf vb. organizmaların oluşmasını önler.

 • Su Yalıtımı Ekonomiye Katkıda Bulunur Ekonomik değerleri günümüzde giderek artan yapıların uzun ömürlü olması gerekir. Bugün bir yapının kullanım ömrü yaklaşık 50 yıldır. Suyun olumsuz etkileri yapıların kullanım ömrünü azaltır. Bu da ekonomik bir kayıptır.Su yalıtımıyla bu kayıp da giderilmiş olacaktır.

 • Ülkemizin yüzölçümü olarak yüzde 92’si, nüfus yoğunluğu olarak yüzde 95’i deprem kuşağındadır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın verilerine göre son 58 yıl içerisinde meydana gelen depremler; 58 bin 202 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, 122 bin 096 vatandaşımızın yaralanmasına ve yaklaşık 411 bin 465 binanın yıkılmasına veya ağır hasar görmesine neden olmuştur. Dünya gazetesi tarafından hazırlanan bir haberde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hasar Tespit Komisyonu tarafından, 55 bin 651 konut ve işyerinde yapılan kontrollerde incelenen binaların yüzde 79’unun hasarlı bulunduğu ifade edilmiştir. Habere göre; incelenen binaların yüzde 64’ünde nemin yol açtığı korozyon (paslanma), yüzde 41’inde malzeme eksikliği, yüzde 18’inde inşaat aşamasında betonun sulanması, yüzde 11’inde eskime ve yıpranma, yüzde 3’ünde proje SU YALITIMI hatası,hasarların nedeni olarak belirlendi.  

  Su yalıtımı sorunları Binalarınıza giren çeşitli suların önlenmesi, Teras ve balkonların su yalıtımı sorunlarının çözümü, Havuz ve su depoları yalıtımı, Bodrum kat su yalıtımı, Dilatasyon profil montajları, sorunları, Genleşme derz sorunları, derz kaçakları, Kimyasallara karşı yalıtım, Çatılarda su yalıtımı, modern çatı, klasik çatı, İçme suyu depoları yalıtımı, Kanalizasyon kaçakları, yapımı, Shingle ile çatı su yalıtımı, Banyo, sauna, ıslak hacim yalıtımları, Metal yalıtımı, korozyona karşı önleme, Garaj üstü, depo üstü gibi alanların su izolasyonu işleri, Atık yalıtımı, kanal izolasyonları, Metal çatılarda su yalıtımı, Süzgeç, gider su yalıtımı sorunlarının çözümü, Alt katlardaki su, nem, rutubet sorunları giderilmesi, Nerden geldiği bilinmeyen önlenemeyen suların çözümü, Drenaj sistemi ile suyun sevki, Dış cepheden giren su izolasyonu, Mevcut zemin üzerine su yalıtımı, Temel ve perde duvar yalıtımları

  Aynı haberde binaların yüzde 21’inde zemine uygun olmayan inşaat, yüzde 6’sında taşıyıcı elemanların kaldırılması ve delinmesi gibi hususların tespit edildiği ifade edilmiştir. 

 • Su yalıtımının inşaat aşamasındaki maliyeti, bina maliyetinin yaklaşık yüzde 3’üdür. Binaların sağlamlığı göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurdur. Buna bağlı olarak su yalıtımının sağladığı yarar, maliyetten çok daha önemlidir.

 • Su Yalıtımı Nasıl Yapılır? Su yalıtımı, yapılarımıza suyun girebileceği; temellere, toprak ile temas eden duvarlara, suyun yapı dışında birikebileceği veya suyun basabileceği seviyenin altındaki dış duvarlara, balkonlara, teras ve eğimli çatılara ve ıslak hacimlere yapılır. Bir yapının uzun ömürlü olabilmesi için başlangıç aşamasında su yalıtımı kurallarına göre tasarlanması gerekir. Su yalıtımı yapılmadan inşa edilmiş binalarda, çatı ve ıslak hacimlerin 

 • su yalıtımı sonradan rahatlıkla yapılabilirken, toprak altındaki duvarların yalıtılması için binanın etrafının kazılması gereklidir. Binanın üzerine oturduğu temellerin su yalıtımının yapılabilmesi için ise yapımızın havaya kaldırılması gerekir ki, bu da henüz mümkün değildir. Bu gibi durumlarda sadece konforumuzu bozan küf ve mantar oluşumu engellenebilir. Suyun yapı ömrünü etkileyen zararlarından, yapı inşa edildikten sonra tam anlamıyla korunmak mümkün değildir. Temel seviyesindeki suyun drenaj (tahliye) önlemleri ile yapımızdan uzaklaştırılması çoğu kez yapılabilecek tek uygulamadır.

 • Su yalıtımının bir diğer uygulama alanı da, suyun içerisinde kalmasını istediğimiz; havuz, su depoları, suni göletler vb. yapılardır. Yapılarda su yalıtımı, suyun hangi şiddette, hangi halde ve nereden gelirse gelsin yapı kabuğundan içeri girerek yapı elemanlarına dolayısıyla da yapıya zarar vermesini önlemek için yapılır. Temel olarak su yalıtımı yapısal ve yüzeysel su yalıtımı olarak ikiye ayrılır. 

  Zycosil Ana Sayfasına Dön